26. oktobra 2012 smo v Kulturnem centru Tržič na slavnostni akademiji Zveze kulturnih organizacij Tržič prejeli:
srebrno Kurnikovo plaketo za izjemne ustvarjalne dosežke v pretekli kulturni sezoni! 😀

Ja, takole se imamo 😀
Uživamo ob prepevanju in igranju

Foto: Matej Meglič

… NA REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ OSREDNJE SLOVENIJE na grad Bogenšperk – 21.10. 2012
🙂 🙂 🙂

 

Sodelovali smo na Gorenjski gazeli 2012, kjer smo se vzorno predstavili z našim programom. Sicer smo naštudirali še eno novo pesem (v zadnjem tednu), ampak to nas ne ovira pri tem, da nismo srečni in veseli. Gre namreč za projekt izbora najboljšega hitro rastočega podjetja.

V Križah smo se predstavili pevci in godci KD Jerbas in dosegli odlične rezultate. Dobili smo zgledno pisno oceno, ter z obema sekcijama »odšli naprej«. V Litiji na (med)regijskem srečanju se bomo predstavili s pevci, z godci pa ne, saj so se strokovni spremljevalci srečanj na folklornem področju skupaj z vodji območnih izpostav in drugimi sodelavci Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi spremljanja folklornih prireditev ugotovili, da zaradi omejitve števila skupin, ki se lahko predstavijo na regijskih in državnih srečanjih, ni mogoče zagotoviti udeležbe vsem, ki bi si to zaslužili. Zato so se odločili, da po vsakem območnem srečanju pripravijo seznam skupin, katerih programi dosegajo regijsko (državno) raven.

 

Imamo odlične glasbenike, imamo znanje, ki ga vztrajno poglabljamo, in odločili smo se stopiti na pot poustvarjanja ljudskih viž v različnih godčevskih zasedbah. Za enkrat delujemo v okviru treh:

I. oprekelj (Katja), klarinet (Robi) in bas (Miran)
II. končertina (Mirko), es-klarinet (Robi)
III. trobenta (Aleš), pozavna (Mirko), žlice (Robi)

V ponedeljek, 21.5.2012 je bilo odprtje razstave Ljudske univerze Tržič, kjer je imel slavnostni nagovor župan mag. Borut Sajovic.
Na ogled so bila postavljena slikarska dela Šole slikanja in izdelki tečajnic kljeklarskih delavnic.
Program je vodila naša Metka Knific,
v kulturnem programu pa smo peli mi 🙂

Za dobre rezultate skupine so potrebni dobri odnosi, prijateljsko vzdušje in spoštovanje vseh njenih članov kot unikatov. Strnjene, intenzivne vaje, ki potekajo od jutra do večera, sproščajo tehniko vadbe in omogočajo kakovostno rast. Vse to pa vpliva na spomin – na ohranjanje naučenega, saj pomnjenje naučenega hitro upada, z več vajami pa se ustali. To pomeni, da je potrebno najbolj intenzivno utrjevati in ponavljati naučeno takoj po učenju.
Na intenzivnih vajah se soočamo tudi s teoretičnimi izhodišči, ki jih skušamo ozavestiti in prenesti v prakso.
Poleg tega si želimo, da bi se v skupini dobro počutili, spoštovali in imeli radi!