DRŽAVNO SREČANJE, 24.3.2012

Namenjen je bil populariziranju poustvarjanja pevskega izročila med mladimi, spodbuditi pa je želel pevce k poustvarjanju načinov petja, ki bi šli brez tovrstnih vzpodbud v pozabo.
Program je oblikovala strokovna komisija v sestavi mag. Simona Moličnik, dr. Urša Šivic in Mojca Lepej na podlagi zvočnih posnetkov, ki smo jih prijavitelji poslali na razpis.

🙂 dobro smo se odrezali 🙂

SAMOSTOJNI KONCERT

… iz iskanj drugačnega smo v celoto zlili 26 pesmi, ki ob rojstvu in razcvetu življenja izpostavljajo kruto usodo, zelo neposredno opisano v nekaterih ljudskih pesmih …

Ljudske pesmi ostajajo take kot so, povezane so vsebinsko in gledališko.

Posamezne sklope ločijo plesalke Mojca Ribič, Eva Moškon, Ema Dolenc, kitarist Klemen Smolej in bobnar Miha Ogris, vezno besedo ima Robi Svetina.

(več …)

Na pevske vikende – intenzivne vaje gremo vsaj enkrat na leto (ali celo dvakrat 🙂 ) … saj se zavedamo, da se je z ljudsko pesmijo  potrebno veliko ukvarjati, jo razumeti, spoštovati …, ljudsko petje nas je prevzelo …(pa tudi skupni trenutki, ker se fullll nasmejimo … 🙂

(več …)

Dvojna zgoščenka s knjižico.

Terensko raziskovalni projekt so zastavili v založbi Celinka z namenom poiskati v našem glasbenem izročilu umetniške vrednote, ki jih oblikujejo drugačna merila kot umetno glasbo.

Sozvočja Slovenije ustvarjajo most do izvira našega glasbenega jezika, do slikovite ljudske poetike, ki jo številni današnji pevci in godci, mimo bleščavosti glasbenih odrov, nosijo v prihodnost.

(več …)

Ob koncu oktobra 2009 je luč sveta zagledala nova zgoščenka, ki jo je izdalo Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke in Kulturno umetniško društvo Triglav, na njej pa je mogoče slišati ljudske pesmi in viže, ki jih izvajajo pevci in godci dveh kulturnih društev – Folklorne skupine Karavanke iz Tržiča in Folklorne skupine Triglav s Slovenskega Javornika. Zgoščenko je pripravila mag. Metka Knific, posneli pa so jo sodelavci Radia Ognjišče

(več …)