Podmladek se izobražuje – 16. – 18. 9. 2016

Izobraževal se je naš podmladek (Živa Knific Zaletelj, Vid Knific, Žiga Fajdiga in Leon Krištof) na otroškem folklornem in godčevskem taboru v Radencih.