Obrazi Jerbasa

Kelly Avsenik Hanson

umetniška vodja društva

Matjaž Kokalj

umetniški vodja godčevske sekcije

Rok Bajt

predsednik društva

Matija Polajnar

Aleš Fister

Katja Oštir

Aleksandra Ristova

Manca Pančur

Robert Bone

Ana Verč