Napev-odsev 2023

27. septembra je v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti v Križah potekalo regijsko srečanje revije poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije – Napev – odsev 2023. Kot vsako leto smo se ga udeležili tudi Jerbaski s pevsko in godčevsko sekcijo. Po prireditvi je strokovni spremljevalec JSKD Klemen Bojanovič vodjem skupin namenil kar nekaj vzpodbudnih besed in konstruktivnih komentarjev, ki nam bodo pomagali tudi v prihodnjem letu rasti v kvaliteti in zavedanju svojega poslanstva.

Pevci Godci