Prejeli smo občinsko priznanje

V četrtek, 12. 12. 2019, smo na slavnostni občinski akademiji Občine Tržič prejeli priznanje: Diplomo Občine Tržič za poustvarjanje in svojstveno ohranjanje slovenske ljudske glasbene dediščine:)