Podatki društva:
Kulturno društvo Jerbas
Podljubelj 110
4290 Tržič

E-naslov: info@jerbas.si

Davčna številka: 92254322 (Nismo zavezanci za DDV)
Matična številka:  4043758000

Transakcijski račun:
IBAN SI56 0510 0801 5863 081 (Abanka d.d.)

Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine jerbas.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter določajo:

 • Nakupovanje
 • Načini dostava
 • Čas dostave
 • Plačilni pogoji
 • Cene
 • Vračilo blaga
 • Reklamacije
 • Varovanje osebnih podatkov
 • Druga določila
 • Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji.
 • Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje založbo in kupca.

Nakupovanje
Spletna stran www.primus.si obiskovalcem predstavlja program Založbe Primus in njenih partnerjev ter omogoča nakupovanje izdanih knjig.
Naročilo zavezuje Založbo Primus in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih založbe in bo dostopno potrošniku.

Načini dostave
Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje, v roku 15 dni, prevzamete na najbližji Pošti Slovenije.

Hitra in zanesljiva dostava
Vsa naročila sprejeta do 12.00 ure med delovnimi dnevi gredo v izvedbo še isti dan. Ker vse zgoščenke dobavljamo iz zaloge, boste večino tako oddanih naročil prejeli že v naslednjih 3 dneh.

Pošta Slovenije zagotavlja dostavo po vsej Sloveniji v najkasneje 3 delovnih dneh, odvisno od kraja vaše pošte. Če menite, da vaše naročilo zamuja z dostavo, nas o tem takoj obvestite na info@jerbas.si  in za vas se bomo potrudili, da boste v najkrajšem možnem času prejeli naročeno blago.

Poštnina
Za vsa spletna naročila na spletni strani jerbas.si je poštnina brezplačna.

Plačilni pogoji
Kulturno društvo Jerbas omogoča nakup zgoščenk s plačilom po predračunu (preko spletne banke).

Če izberete plačilo po predračunu, vam bomo na e-naslov poslali predračun in ko bo le-ta plačan, bodo naročene zgoščenke odposlane.
Dokler kupnina ni poravnana v celoti, so zgoščenke last Kulturnega društva Jerbas.

Cene in popusti
Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR) in so brez DDV (DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost).

Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

Vračilo zgoščenk
V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti društvo, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona (stroški neposrednega vračila blaga). V primeru odstopa od pogodbe društvo nemudoma, oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, vrne vsa prejeta plačila.

43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)

Društvo vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja društvo.

Pri prodajnih pogodbah lahko društvo zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če društvo ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči društvu ali osebi, ki jo društvo pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če društvo ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in 43.e člena tega zakona.«.

Reklamacije
Zavezujemo se, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti (info@jerbas.si) v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga.

Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:

– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Kranju.

Varovanje osebnih podatkov
Kupec dovoljuje, da Kulturno društvo Jerbas vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007) ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi.

Druga določila
Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.
Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Kulturno društvo Jerbas.
V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@jerbas.si.