Člani kulturnega društva Jerbas smo se vključili v projekt Ljudske univerze Tržič pod naslovom Reactivating senior citizens and youngsters in society (Starejši občani in mladostniki v družbi). Povezali smo se s partnerji iz Grčije, Romunije, Velike Britanije, Nizozemske in Poljske.
V mesecu septembru smo obiskali mesto London in Birmingham, kjer so potekala formalna in neformalna strokovna srečanja v smislu medgeneracijskega učenja in spodbujanju aktivnega staranja. Glavni cilj projekta je motivacija starejših za pristop k vseživljenjskemu učenju, ter povezovanje dveh generaciji.
Veseli smo, da lahko sodelujemo pri medgeneracijskih programih, ki pomagajo pri odpravljanju stereotipov o ciljni populaciji starejših odraslih v družbi. Pri starejših odraslih gre za prenos pomembnih znanj na mlajšo generacij, kar pa prav tako predstavlja neke vrste podlago za lokalni in regionalni razvoj.