Na celovečernem koncertu smo poustvarili pesemsko izročilo o šuštarjih in pesmi, ki omenjajo druga obuvala. Bodisi pesmi, ki opisujejo šuštarje, bodisi prav značilne šuštarske pesmi. Raziskovanje pesmi je terjalo kar precej napora za pridobivanje materiala. V preteklosti so obstajali posebni načini petja, zato se nam zdi pomembno, da se ohranjajo vse posebnosti večglasnega ljudskega petja v čim manj spremenjeni podobi. Želimo pa si, da bi obudili pesmi, ki še nikjer niso bile zapisane ali predvajanje. Vezno besedo je imela Potovka, kjer je na hudomušen način pripovedovala o šuštarjih.

programski list

VabiloJerbasBrata