Letošnje leto se je naše društvo predstavilo s 4 sekcijami, in sicer: pevci in godci ter pevci in godci našega podmladka. Na regijski nivo sta se uvrstili dve sekciji.