V Križah smo se predstavili pevci in godci KD Jerbas in dosegli odlične rezultate. Dobili smo zgledno pisno oceno, ter z obema sekcijama »odšli naprej«. V Litiji na (med)regijskem srečanju se bomo predstavili s pevci, z godci pa ne, saj so se strokovni spremljevalci srečanj na folklornem področju skupaj z vodji območnih izpostav in drugimi sodelavci Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi spremljanja folklornih prireditev ugotovili, da zaradi omejitve števila skupin, ki se lahko predstavijo na regijskih in državnih srečanjih, ni mogoče zagotoviti udeležbe vsem, ki bi si to zaslužili. Zato so se odločili, da po vsakem območnem srečanju pripravijo seznam skupin, katerih programi dosegajo regijsko (državno) raven.