V prejšnjem stoletju se je zbirala v tej gostilni Levstikova druščina, med obema vojnama pa so bili tu stalni gostje kulturniki – penati, npt. Oton Župančič, Ivan Prijatelj, Mile Klopčič idr.

Preživeli smo večer ob prepevanju in dobri družbi.