Za dobre rezultate skupine so potrebni dobri odnosi, prijateljsko vzdušje in spoštovanje vseh njenih članov kot unikatov. Strnjene, intenzivne vaje, ki potekajo od jutra do večera, sproščajo tehniko vadbe in omogočajo kakovostno rast. Vse to pa vpliva na spomin – na ohranjanje naučenega, saj pomnjenje naučenega hitro upada, z več vajami pa se ustali. To pomeni, da je potrebno najbolj intenzivno utrjevati in ponavljati naučeno takoj po učenju.
Na intenzivnih vajah se soočamo tudi s teoretičnimi izhodišči, ki jih skušamo ozavestiti in prenesti v prakso.
Poleg tega si želimo, da bi se v skupini dobro počutili, spoštovali in imeli radi!