DRŽAVNO SREČANJE, 24.3.2012

Namenjen je bil populariziranju poustvarjanja pevskega izročila med mladimi, spodbuditi pa je želel pevce k poustvarjanju načinov petja, ki bi šli brez tovrstnih vzpodbud v pozabo.
Program je oblikovala strokovna komisija v sestavi mag. Simona Moličnik, dr. Urša Šivic in Mojca Lepej na podlagi zvočnih posnetkov, ki smo jih prijavitelji poslali na razpis.

🙂 dobro smo se odrezali 🙂