Dvojna zgoščenka s knjižico.

Terensko raziskovalni projekt so zastavili v založbi Celinka z namenom poiskati v našem glasbenem izročilu umetniške vrednote, ki jih oblikujejo drugačna merila kot umetno glasbo.

Sozvočja Slovenije ustvarjajo most do izvira našega glasbenega jezika, do slikovite ljudske poetike, ki jo številni današnji pevci in godci, mimo bleščavosti glasbenih odrov, nosijo v prihodnost.

VEČ O PROJEKTU